Aktuality - podmínky cestování

nové podmínky pro cestování do jednotlivých  zemí:

Situace se mění každý týden, zde najdete aktuální stav pro vybrané země, platné od 17.5.2021

Další podrobné podmínky k jednotlivých vybraným zemím Vám sdělíme na požádání.    (Fischer)

Egypt 

Od 5. 3. 2021 je možné vstupovat na palubu letadel Smartwings a Českých aerolinií z/do ČR jen s písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu. Výsledek antigenního testu nesmí být starší než 24 hodin a výsledek RT-PCR testu nesmí být starší než 72 hodin před nástupem na palubu letadla. Výjimku mají děti do 5 let. I nadále musí cestující splňovat veškeré podmínky pro vstup do dané země. Na palubu je možné vstoupit také s písemným potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 během posledních 90 dní, toto potvrzení však nenahrazuje test požadovaný v destinaci.

Po příletu do Egypta je nutné se prokázat negativním RT-PCR testem. Tato povinnost se netýká dětí do 6 let.

Pokud klienti nebudou mít test z ČR, je nutné podstoupit testování na letišti v Egyptě, které za vás uhradíme. Klienti, kteří podstoupí test na letišti v Egyptě, musí mít s sebou fotokopii cestovního dokladu (stránky s fotografií).

Požadavky před návratem do ČR:

PCR test před odletem z destinace vyžadovaný od 5. 2. 2021

 • 72 hodin před plánovaným odletem z destinace je nutné absolvovat PCR test na COVID-19 a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Test není nutný u dětí mladších 5 let.
 • Testování zajišťuje delegát. Klienti budou platit za tuto službu delegátům poplatek 25 USD v hotovosti na první informační schůzce po příletu do destinace.
 • Testování v destinaci Marsa Alam probíhá přímo na hotelu.
 • Testování v destinaci Hurghada probíhá na klinice, kam je klientům zajištěn hromadný transfer.

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář.

Po návratu do ČR musí cestující předložit druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od příletu zpět. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS.

Výjimka z testování pro návrat do ČR

Pokud předložíte vytištěné písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:

 • test před odletem v destinaci (pokud ho nevyžaduje letecká společnost nebo tranzitní země),
 • vyplnění elektronického příjezdového formuláře,
 • test po příjezdu do ČR ani karanténa.

Důležité upozornění: výjimka z testování v destinaci před odletem zpět do ČR neplatí, pokud potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 vyžaduje letecká společnost nebo tranzitní země. Vstupní podmínky se mohou měnit, vždy si prosím ověřte tuto informaci těsně před odletem/příletem u CK nebo u dané letecké společnosti.

Požadované lékařské potvrzení v anglickém jazyce vystaví váš lékař a potvrdí v něm, že:

 • nemáte klinické známky onemocnění COVID-19,
 • prokazatelně jste prodělali onemocnění COVID-19,
 • z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
 • od prvního pozitivního výsledku PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

Turecko

Musím před dovolenou podstoupit test na covid-19?

Každý návštěvník Turecka musí podstoupit RT-PCR test na onemocnění covid-19, a to buď nejdéle 72 hodin před příletem do destinace, nebo až po příletu. Doporučujeme klientům, aby se nechali otestovat již před odletem z ČR a vyhnuli se tak riziku případné karantény v destinaci.
V případě, že se necháte testovat až na letišti v Turecku, jste povinni tak učinit do 1 hodiny po příletu. Test je za 30 euro. Po podstoupení testu můžete pokračovat na hotel, kde musíte vyčkat na oznámení výsledku testu (do 12 hodin) v karanténě na svém pokoji. V případě pozitivního výsledku testování budete vy i osoby, se kterými jste byli v přímém kontaktu, nuceni podstoupit ve státem určeném hotelu karanténu na náklady turecké vlády až do okamžiku, kdy bude výsledek negativní (po 7 dnech se testuje znovu). Pokud si však necháte udělat test již v ČR, pouze se jím prokážete na letišti a poté si již můžete bez obav užít vaši dovolenou.

V případě letu se společností Smartwings nebo ČSA je potvrzení o negativním výsledku RT-PCR nebo antigenního testu potřeba již před nástupem na palubu letadla (s výjimkou dětí do 5 let). Výsledek antigenního testu nesmí být starší než 24 hodin a výsledek RT-PCR testu nesmí být starší než 72 hodin před nástupem na palubu letadla.

Všichni cestující musí vyplnit zdravotní formulář (48-12 hodin před odletem). Formulář je dostupný v několika jazycích a vyplňuje se bez diakritiky. Po vyplnění formuláře se automaticky vygeneruje kód (tzv. HES kód), který je nutný pro návštěvu úřadů, bank, nákupních center i většiny restaurací v destinaci. Formulář může být vyžadován taktéž při vstupu do země.

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku antigenního (ne starší 24 h) nebo PCR testu (ne starší 72 h), po návratu je nutná samoizolace do předložení negativního výsledku dalšího PCR testu (nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od příjezdu), 14 dní od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory.

Test v destinaci lze udělat přímo v hotelu do 48 hodin před odletem, případně v nejbližším zdravotnickém zařízení. Cena testu je 30 euro. V Turecku se dělají pouze PCR testy.

Výjimka z testování pro návrat do ČR

Pokud předložíte vytištěné písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:

 • test před odletem v destinaci (pokud ho nevyžaduje letecká společnost nebo tranzitní země),
 • vyplnění elektronického příjezdového formuláře,
 • test po příjezdu do ČR ani karanténa.

Důležité upozornění: výjimka z testování v destinaci před odletem zpět do ČR neplatí, pokud potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 vyžaduje letecká společnost nebo tranzitní země. Vstupní podmínky se mohou měnit, vždy si prosím ověřte tuto informaci těsně před odletem/příletem u CK nebo u dané letecké společnosti.Požadované lékařské potvrzení v anglickém jazyce vystaví váš lékař a potvrdí v něm, že:

 • nemáte klinické známky onemocnění covid-19,
 • prokazatelně jste prodělali onemocnění covid-19,
 • z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
 • od prvního pozitivního výsledku PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

Řecko

Musím před dovolenou podstoupit test na covid-19?

Čeští občané a cizinci s trvalým pobytem v ČR cestující do Řecka musí předložit na řecké hranici buď potvrzení o negativním výsledku molekulárního PCR testu na covid-19 ne starší 72 hodin od odběru vzorku z nosu či hrtanu (nikoli ze slin) vystavené v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a čísla jeho cestovního dokladu nebo oficiální národní certifikát o provedeném očkování v anglickém jazyce, pokud uplynulo minimálně 14 dní od završení vakcinace. Certifikát musí obsahovat jméno a příjmení držitele, typ použité vakcíny a počet dávek. Tato povinnost se nevztahuje na děti do 5 let.

Letecké společnosti mají povinnost zkontrolovat potvrzení o testu či očkování a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu. Nevyplnění PLF (viz níže), neobdržení QR kódu či odmítnutí podstoupit namátkový test je rovněž důvodem k odepření vstupu do země nebo vyloučení z letecké přepravy.

K testování využijte naše testovací místo Fischer na letišti Praha za zvýhodněnou cenu.

Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronický dotazník tzv. Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód. QR kód slouží mj. k namátkovému testu na covid-19, který může být cestujícímu proveden při vstupu do Řecka. Potřebné údaje k vyplnění informací o letu a hotelu naleznete v dokumentu "Odbavení k zájezdu", který odesíláme 7 dní před odletem.

Jak je to s návratem do ČR?

Dle nařízení vlády ČR je při návratu z Řecka do České republiky nutné podstoupit antigenní nebo PCR test na covid-19, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hodin (antigenní), resp. 72 hodin (PCR), a nechat si vystavit písemné potvrzení v anglickém jazyce. Cena testů se pohybuje v rozmezí 18-25 EUR. Všechny potřebné informace ohledně testování v destinaci vám sdělí naši delegáti na úvodních schůzkách.

Před příletem do ČR rovněž platí povinnost vyplnit příjezdový formulář. Tato povinnost neplatí pro osoby, které předloží písemné lékařské potvrzení o prodělané nemoci covid-19.

Po vstupu na území ČR je třeba se nejpozději do 5 dnů podrobit PCR testu na onemocnění covid-19. Do doby negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov. Děti do 5 let mají výjimku z testování.

Výjimka z testování pro návrat do ČR

Pokud předložíte:

 1. vytištěné písemné lékařské potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v anglickém jazyce, ve kterém váš lékař potvrdí, že:
  • nemáte klinické známky onemocnění covid-19,
  • prokazatelně jste prodělali onemocnění covid-19,
  • z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
  • od prvního pozitivního výsledku PCR testu neuplynulo více než 90 dní.
 2. vytištěný certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR v anglickém jazyce o kompletním očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od očkování uplynulo nejméně 14 dní.

pak při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:

 • test před odletem v destinaci (pokud ho nevyžaduje letecká společnost nebo tranzitní země),
 • test po příjezdu do ČR ani karanténa.

Důležité upozornění: výjimka z testování v destinaci před odletem zpět do ČR neplatí, pokud potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 vyžaduje letecká společnost nebo tranzitní země. Vstupní podmínky se mohou měnit, vždy si prosím ověřte tuto informaci těsně před odletem/příletem u CK nebo u dané letecké společnosti.

Tunisko 

Musím před dovolenou podstoupit test na covid-19?

Každý návštěvník Tuniska je při vstupu do země povinen předložit negativní RT-PCR test ne starší než 72 hodin před zahájením cesty. Tato povinnost se netýká dětí do 12 let.

V případě letů se společností SmartWings test (alespoň antigenní) potřebují také děti od 5 do 12 let. S platností od 5. 3. 2021 se všichni cestující starší 5 let musí před vstupem na palubu letadel SmartWings prokázat potvrzením o negativním výsledku RT-PCR testu (ne starší než 72 h) nebo antigenního testu (ne starší než 24 h). Akceptováno je také písemné potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 během posledních 90 dní nebo písemné potvrzení v anglickém jazyce o kompletním očkování vakcínou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), přičemž od očkování uplynulo nejméně 14 dní. Tato potvrzení však nenahrazují test požadovaný v destinaci.

Během cesty je nutné dodržovat preventivní opatření, především bezpečnou vzdálenost a nošení ochrany dýchacích cest (respirátory).​

Před cestou do Tuniska musí cestující vyplnit zdravotní formulář. Po vyplnění formuláře se vygeneruje QR kód, následně je vyplněný formulář potřeba 2x vytisknout a podepsat.

Jak je to s návratem do ČR?

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a podstoupit antigenní test (ne starší 24 h) nebo RT-PCR test (ne starší 72 h). Je nutné nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Testování probíhá přímo na hotelu a pomáhá ho zprostředkovat delegát.

Po návratu do ČR musí cestující předložit PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od příletu zpět. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS.

Výjimka z testování pro návrat do ČR

Pokud předložíte:

vytištěné písemné lékařské potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v anglickém jazyce, ve kterém váš lékař potvrdí, že:

 • nemáte klinické známky onemocnění covid-19,
 • prokazatelně jste prodělali onemocnění covid-19,
 • z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
 • od prvního pozitivního výsledku PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

pak při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:

 • test před odletem v destinaci (pokud ho nevyžaduje letecká společnost nebo tranzitní země),
 • vyplnění elektronického příjezdového formuláře,
 • test po příjezdu do ČR ani karanténa.

Důležité upozornění: výjimka z testování v destinaci před odletem zpět do ČR neplatí, pokud potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 vyžaduje letecká společnost nebo tranzitní země. Vstupní podmínky se mohou měnit, vždy si prosím ověřte tuto informaci těsně před odletem/příletem u CK nebo u dané letecké společnosti. 

Vážení klienti, na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 1. 2. 2021 dochází od 5. 2. 2021 ke změnám podmínek a povinností pro cesty klientů do zahraničí. Všechny cestovní kanceláře již nyní činí maximum pro to, aby tuto vnější záležitost, o níž ze strany orgánů nebyli předem informováni, vyřešili ke spokojenosti všech klientů.

Pro všechny klienty v zahraničí, vracející se zpět do České republiky ze zemí označených na cestovatelské mapě jako 'tmavě červené země', vzniká od 5. 2. 2021 povinnost podstoupit PCR test před odletem z destinace do České republiky. Test musí být pořízen nejpozději 72 hodiny před odletem. Pokud si u nás objednáte zájezd do těchto destinací, budeme Vám nápomocni vše vyřešit k Vaší spokojenosti. 

Ještě další informace pro Vás: 

S účinností od pátku 5. března 2021 bude možné vstupovat na paluby letadel Smartwings a Českých aerolinií mířících z/do ČR jen s písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu. Výsledek antigenního testu nesmí být starší než 24 hodin a výsledek RT-PCR testu nesmí být starší než 72 hodin před nástupem na palubu letadla. Výjimku mají děti do 5 let (4,99) a cestující, kteří mají potvrzení o prodělaném Covidu v rámci 90 dní. 

 Pokud  máte zájem o koupi zájezdu s blízkým odletem, jsme stále připraveni Vám poslat nabídku a zajistit vše potřebné.  Volejte 605571485.

V březnu můžete využít lázeňské pobyty s dotací 4000 Kč na osobu,     

např. Karlovy Vary, SPA RESORT SANSSOUCI je otevřen a může přijímat klienty na lázeňské pobyty. Cena za 6 nocí s polopenzí je 5750 Kč.